การชำระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

kbank

scb

bkkbank

7852196054

ธนาคารกสิกรไทย

ทีทีฮาร์ดแวร์ โดยนางสาวธนภรณ์ บุญเสถียรวงศ์

สาขาเพชรเกษม อเวนิว บางแค

4044509832

ธนาคารไทยพาณิชย์

นางสาวธนภรณ์ บุญเสถียรวงศ์

สาขาเพชรเกษม อเวนิว บางแค

9010072065

ธนาคารกรุงเทพ

นางสาวธนภรณ์ บุญเสถียรวงศ์

สาขาเพชรเกษม ซอย 63/2