เหล็กฉากรูทำชั้น/เหล็กฉากหน้าใหญ่ 2.2 มิล

เหล็กฉากรูทำชั้น 

ชื่อสินค้า : เหล็กฉากรูทำชั้น/เหล็กฉากหน้าใหญ่ 2.2 มิล 

เหล็กฉาก 1.8 มิล 116.- เส้น

ขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว x 1.8 มิล
ยกทั้ง 1 มัด (มัดละ 10 เส้น) (แถม น็อต 1 ถุง และ มุม 1 ถุง)
บริการตัด ฟรี

เหล็กฉาก 2.0 มิล  136.- เส้น

ขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว x 2.0 มิล
ยกทั้ง 1 มัด (มัดละ 10 เส้น) (แถม น็อต 1 ถุง และ มุม 1 ถุง)
บริการตัด ฟรี  

 เหล็กฉากหน้าใหญ่ 2.2 นิ้ว x 1.8 มิล  160.- เส้น 

ขนาด 2.2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว x 1.8 มิล(หนา)
ยกทั้ง 1 มัด (มัดละ 10 เส้น) (แถม น็อต5/16x1/2 ตัวใหญ่ 1 ถุง)
ปลีก (ไม่เต็มมัด) ไม่แถม (น็อตตัวใหญ่)
ยกทั้ง 1 มัด และปลีก บริการตัด ฟรี

 เหล็กฉากหน้าใหญ่ 2.2 นิ้ว x 2.0 มิล  185.- เส้น 

 ขนาด 2.2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว x 2.0 มิล(หนา)
ยกทั้ง 1 มัด (มัดละ 10 เส้น) (แถม น็อต5/16x1/2 ตัวใหญ่ 1 ถุง)
ปลีก (ไม่เต็มมัด) ไม่แถม (น็อตตัวใหญ่)
ยกทั้ง 1 มัด และปลีก บริการตัด ฟรี

หมายเหตุ: เหล็กฉากทางร้านทุกขนาดไม่มี มอก

ห