เชือกแบน

 เชือกแบน

 

ชื่อสินค้า : เชือกแบน ขนาด 20 มิล

เชือกแบน สีส้ม สีแดง สีเขียวขี้ม้า สีเขียวสด สีน้ำเงิน สีดำ
ยาว 10 เมตร 70.- 70.- 70.- 70.- 70.- -
ยาว 20 เมตร 140.- 140.- 140.- 140.- 140.- 140.-
ยาว 100 เมตร 430.- 430.- 430.- 430.- 430.- -


 ช