ฟองน้ำ

ฟองน้ำฉาบปูน-ฟองน้ำล้างรถ 

ชื่อสินค้า

1. ฟองน้ำถูพื้น ราคา 180 บาท/โหล

2. ฟองน้ำ ขนาด 3/4" (ห่อละ 100 ใบ) ราคา 330 บาท/ห่อ 

3. ฟองน้ำ ขนาด 1 " (ห่อละ 100 ใบ) ราคา 430 บาท/ห่อ

 ฟ