เชือกฟางใหญ่

 -เชือกฟางตราเด็ก

ชื่อสินค้า

เชือกฟางใหญ่ (A) รุ่นหนัก ตราเด็ก  (ห่อละ 6 ม้วน)

ราคา 150 บาท/ห่อ

 ช