พลั่วตักทรายสีขาว

พลั่วตักทราบขาว 

ชื่อสินค้า: 

1.พลั่วตักทรายสีขาว (ถุงขาว) ราคา 1,350 บาท/โหล 

2.พลั่วตักทรายสีขาว ปลายแหลม ราคา 1,350 บาท/โหล

3.พลั่วตักทรายสีขาว (หนา) (ถุงแดง) ราคา 1,700 บาท/โหล

พ