ตะปูตอกไม้

ตะปูตอกไม้ 

ชื่อสินค้า : ตะปูตอกไม้

ขนาด 1"x#16 1.1/2"x#14 2"x#13 2.1/2"x#12 3"x#10 4"x#7
น้ำหนัก/ลัง 18kg. 18kg. 18kg. 18kg. 18kg. 18kg.
ราคา (บาท)/ลัง 605.- 555.- 535.- 505.- 485.- 505.-

 ต