สายเอ็น

สายเอ็น 

ชื่อสินค้า: สายเอ็น 

หมายเหตุ: ความยาวโดยประมาณ

 

ขนาด

#40 #50 #60 #70 #80
ความยาว/ม้วน 70ม./ม้วน 70ม./ม้วน 75ม./ม้วน 75ม./ม้วน 40ม./ม้วน
จำนวนม้วน/กล่อง 10ม้วน/กล่อง 10ม้วน/กล่อง 6ม้วน/กล่อง 6ม้วน/กล่อง 6ม้วน/กล่อง
ราคา(บาท)/กล่อง 90 บาท 112 บาท 93 บาท 112 บาท 85 บาท

ขนาด

#90 #100 #120 #150 #200
ความยาว/ม้วน 40ม./ม้วน 35ม./ม้วน 20ม./ม้วน 15ม./ม้วน 10ม./ม้วน
จำนวนม้วน/กล่อง 6ม้วน/กล่อง 6ม้วน/กล่อง 6ม้วน/กล่อง 6ม้วน/กล่อง 6ม้วน/กล่อง
ราคา(บาท)/กล่อง 98 บาท 121 บาท 98 บาท 121 บาท 169 บาท

ส