สายยางใส (TGM)

Logout

-สายยางใสTGM 

ชื่อสินค้า: สายยางใส (TGM) 

ขนาด

1/4" 5/16" 3/8"
ความยาวโดยประมาณ 100 เมตร 100 เมตร 100 เมตร
ราคา/กก 52 บาท/กก 52 บาท/กก 52 บาท/กก

  

ขนาด

1/2"

5/8"

(กลาง 14-15kg.)

5/8"

(หนา 19-20kg.)

3/4"

ความยาวโดยประมาณ 100 เมตร 100 เมตร 100 เมตร 100 เมตร
ราคา/กก 52 บาท/กก 52 บาท/กก 52 บาท/กก 52 บาท/กก

  

ขนาด

1"

1.1/4"

1.1/2"

2"

ความยาวโดยประมาณ 100 เมตร 50 เมตร 30 เมตร 30 เมตร
ราคา/กก 52 บาท/กก 52 บาท/กก 52 บาท/กก 52 บาท/กก

ส